فیزیولوژی در یک نگاه

نام کتاب: فیزیولوژی در یک نگاه (Physiology at a Glance)

نویسنده: Jeremy P.T. Ward و Roger W.A. Linden

ویرایش: سوم (2013)

انتشارات: John Wiley & Sons

تعداد صفحات: 168

فرمت: PDF

دانلود کتاب

 


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: آناتومی و فیزیولوژی (Anatomy and physiology seikel)

نویسنده: Anthony Seikel ، Douglas W. King ، David G. Drumright

ویرایش: چهارم (2010)

انتشارات: Cengage Learning

تعداد صفحات: 816

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: فیزیولوژی رفتار (Physiology of behavior)

نویسنده: Neil R. Carlson

ویرایش: یازدهم (2013)

انتشارات: Pearson Education

تعداد صفحات: 771

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: فیزیولوژی انسانی وندر (Vanders Human Physiology)

نویسنده: Eric P. Widmaier ، Hershel Raff و  Kevin T. Strang

ویرایش: یازدهم (2008)

انتشارات: McGraw-Hill

تعداد صفحات: 804

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: مروری سریع بر فیزیولوژی (Rapid Review Physiology)

نویسنده: Thomas A. Brow

ویرایش: ویرایش دوم (2011)

انتشارات: Mosby

تعداد صفحات: 288

فرمت: CHM

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
 اصول آناتومی و فیزیولوژی تورتورا و دریکسون

نام کتاب: اصول آناتومی و فیزیولوژی تورتورا و دریکسون (Principles of Anatomy and Physiology)

نویسنده: Gerard J. Tortora و Bryan Derrickson

ویرایش: چهاردهم (2014)

انتشارات: John wiley and sons

تعداد صفحات: 1237

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -

دانلود کتاب فیزیولوژی (Physiology)

دسته بندی : فیزیولوژی
 فیزیولوژی 

نام کتاب: فیزیولوژی (Physiology)

نویسنده: Linda S. Costanzo

ویرایش: پنجم (2014)

انتشارات:  Saundersتعداد صفحات: 509

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
فیزیولوژی مصور لیپینکات

نام کتاب: فیزیولوژی مصور لیپینکات (Lippincott Physiology)

نویسنده: Robin R. Preston و Thad E. Wilson

ویرایش: اول (2013)

انتشارات: Lippincott Williams & Wilkins

تعداد صفحات: 530

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
راهنمای آزمایشگاهی برای فیزیولوژی و آناتومی 

نام کتاب: راهنمای آزمایشگاهی برای فیزیولوژی و آناتومی (Laboratory Manual for Anatomy and Physiology)

نویسنده: CONNIE ALLEN و VALERIE HARPER

ویرایش: سوم (2009)

انتشارات: John wiley and sons

تعداد صفحات: 751

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
فیزیولوژی انسانی

نام کتاب: فیزیولوژی انسانی (Human Physiology An Integrated Approach)

نویسنده: Dee Unglaub Silverthorn

ویرایش: پنجم (2010)

انتشارات: Pearson Education

تعداد صفحات: 991

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
فیزیولوژی گایتون

نام کتاب: فیزیولوژی گایتون (Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology)

نویسنده: John E. Hall

ویرایش: دوازدهم (2011)

انتشارات: Saunders

تعداد صفحات: 1112

فرمت:(PDF (Original

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
فیزیولوژی BRS

نام کتاب: فیزیولوژی (BRS (board review series

نویسنده: Linda S. Costanzo

ویرایش: پنجم (2011)

انتشارات: Lippincott Williams & Wilkins

تعداد صفحات: 330

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
فیزیولوژی پزشکی

نام کتاب: فیزیولوژی پزشکی (Medical Physiology - A Systems Approach)

نویسندگان: Hershel Raff & Michael Levitzky

ویرایش: اول (2011)

انتشارات:    McGraw-Hill                         

تعداد صفحات: 801

فرمت کتاب: PDF

دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی


نویسنده: Virologist | -
فیزیولوژی انسانی 

نام کتاب: فیزیولوژی انسانی (Human Physiology Stuart Ira Fox)

نویسنده:  Stuart Ira Fox   

ویرایش: دوازدهم (2011)

انتشارات:   McGraw-Hill         

تعداد صفحات: 837

فرمت کتاب: PDF

دانلود کتاب فیزیولوژی انسانی


نویسنده: Virologist | -
ضروریات فیزیولوژی نتر

 نام کتاب:  ضروریات فیزیولوژی نتر (Netter's Essential Physiology)

نویسندگان:   Susan E. Mulroney    /  Adam K. Myers   

ویرایش: اول (۲۰۰۹)

انتشارات: Saunders

تعداد صفحات: ۴۰۴

فرمت کتاب:  PDF

برای دانلود کتاب ضروریات فیزیولوژی نتر اینجا کلیک کنید

 


نویسنده: Virologist | -
فیزیولوژی گانونگ

نام کتاب: فیزیولوژی پزشکی گانونگ (Ganong's Review of Medical Physiology)

نویسندگان:   Kim E. Barrett   / Susan M. Barman   / Scott Boitano /  Scott Boitano

ویرایش: بیست و چهارم (۲۰۱۲)

انتشارات:   McGraw-Hill Companies 

تعداد صفحات: ۷۶۳

فرمت کتاب: PDF

دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ


نویسنده: Virologist | -
فیزیولوژی

 نام کتاب:   فیزیولوژی پزشکی (The Big Picture- Physiology)

نویسندگان:    Jonathan D. Kibble  / Colby R. Halsey

ویرایش: اول (۲۰۰۹)

انتشارات:   McGraw-Hill Companies

تعداد صفحات: ۴۴۸

فرمت کتاب:  PDF

برای دانلود کتاب بر روی این لینک کلیک کنید


نویسنده: Virologist | -
کتاب ضروریات آاناتومی و فیزیولوژی هل

 نام کتاب: ضروریات آناتومی و فیزیولوژی هل (HOLE’S ESSENTIALS OF HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY)

نویسنده:  David Shier //  Jackie Butler // Ricki Lewis

ویرایش: یازدهم (2011)

انتشارات:  McGraw-Hill

تعداد صفحات: 641

فرمت کتاب: PDF

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

 


نویسنده: Virologist | -
کتاب آناتومی و فیزیولوژی سیلی  

نام کتاب: آناتومی و فیزیولوژی سیلی (SEELEY’S ANATOMY & PHYSIOLOGY)

نویسندگان: Cinnamon VanPutte ، Jennifer Regan و Andrew Russo

ویرایش: دهم (2014)

انتشارات:  McGraw-Hill

تعداد صفحات: 1272

فرمت کتاب: pdf

دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی seeley

 


نویسنده: Virologist | -

کتاب فیزیولوژی پزشکی (Medical Physiology)

دسته بندی : فیزیولوژی
کتاب فیزیولوژی پزشکی

نام کتاب: فیزیولوژی پزشکی (Medical Physiology)

نویسندگان: Rodney rhoades  &  David Bell

ویرایش: چهارم (2013)

انتشارات:  Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business 

تعداد صفحات: ۸۳۹

فرمت کتاب: PDF

دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی

 

 


نویسنده: Virologist | -

کتاب فیزیولوژی انسانی (Human Physiology)

دسته بندی : فیزیولوژی
کتاب فیزیولوژی انسانی

 

نام کتاب: فیزیولوژی انسانی (Human Physiology)

نویسنده:  Lauralee Sherwood 

ویرایش: هفتم (۲۰۱۰)

انتشارات: Brooks/Cole, Cengage Learning

تعداد صفحات کتاب: ۹۷۳

فرمت کتاب: PDF

دانلود کتاب فیزیولوژی انسانی


نویسنده: Virologist | -
اصول آناتومی و فیزیولوژی

 

نام کتاب: اصول آناتومی و فیزیولوژی (Fundamentals of Anatomy and Physiology)

نویسندگان:  Frederic H. Martini /   Judi L. Nath /  Edwin F. Bartholomew

ویرایش: نهم (۲۰۱۲)

انتشارات: Pearson Education

تعداد صفحات: ۱۲۷۲

فرمت کتاب: PDF

دانلود کتاب اصول آناتومی و فیزیولوژی

 

 


نویسنده: Virologist | -

آخرین مطالب